Huấn từ của Đức TGM Giuse trong thánh lễ tạ ơn – Cung hiến Nhà thờ và Bàn thờ giáo xứ Thánh Giuse.

Huấn từ của Đức TGM Giuse trong thánh lễ tạ ơn – Cung hiến Nhà thờ và Bàn thờ giáo xứ Thánh Giuse.