Thứ Tư tuần 14 Thường niên

Thứ Tư tuần 14 Thường niên Mt 10, 1-7 CHỌN VÀ GỌI “Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa...

Người làm Truyền thông phải biết nói sự thật trong đức ái | Huấn từ của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng
Bí quyết kể chuyện Giêsu hay | Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng