THÁNH LỄ NHẬM CHỨC TÂN CHÁNH XỨ HÒA HƯNG – LINH MỤC GIOAN B. VŨ MẠNH HÙNG
Hạt Phú Thọ, Hướng Tới Một Hội Thánh Hiệp Hành, do cha .Giuse Maria LÊ QUỐC THĂNG trình bày