Thứ Năm tuần XIX Thường niên

Thứ Năm tuần XIX Thường niên Ez 12, 1-12;  Mt 18, 21 – 19, 1 SỬA LỖI TRONG TÌNH BÁC ÁI Người ta thường định nghĩa yêu là hiến thân, là hy sinh, là quên mình, là cho đi cách vô...

Người làm Truyền thông phải biết nói sự thật trong đức ái | Huấn từ của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng
Bí quyết kể chuyện Giêsu hay | Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng