Ngày 18.11.2023 Đức Giám mục Giuse Nguyễn Năng TGM TGP – SG, dâng thánh lễ tạ ơn và cử hành nghi thức CUNG HIẾN NHÀ THỜ – BÀN THỜ giáo xứ Thánh Giuse, hạt phú Thọ.

 

Mvttgh Phú Thọ