Video

THÁNH LỄ NHẬM CHỨC TÂN CHÁNH XỨ HÒA HƯNG – LINH MỤC GIOAN B. VŨ MẠNH HÙNG