Đồng Tiến

Giáo lý viên thời 4.0: ĐGQ Giuse nhắn nhủ GLV kết thúc lễ Bế giảng Tuần lễ Giáo lý 2019 của TGP Sài Gòn