THÔNG TIN: SINH HOẠT GIÁO HẠT PHÚ THỌ THÁNG 5/2020

 • Thứ sáu đầu tháng 1/5: Lễ Thánh Giuse Thợ, ngày Quốc Tế Lao Động, ngày khởi đầu tháng Đức Mẹ, Bổn mạng của Giáo xứ Phú Hoà.
 • Thứ bảy đầu tháng 2/5: Giỗ 38 năm cha P.X. Hoàng Đình Quán (+ 1982), cựu chính xứ Tân Phú Hoà.
 • Chúa nhật đầu tháng 3/5: Chúa nhật Chúa chiên lành:

. Cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ

. Kỷ niệm 47 năm LM của cha Trần Cương Quyết (1973).

 • Thứ tư 6/5: Giỗ 5 năm Đức cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi (+ 2015), cựu Giám mục Phan Thiết 1975-2005 (GM Phụ tá Sàigòn 1974-1975, Giám quản Tông toà Tgp.Sàigòn 1993-1998).
 • Thứ sáu 8/5, 5g30 C tại Nt. Hoà Hưng: Mừng Bổn Mạng của Liên Huynh Thánh Hiển (HĐGD Đa Minh).
 • Thứ bảy 9/5: Giỗ 22 năm cha G.B. Trần Văn Cừ, cựu chính xứ Tân Phú Hoà (+ 1998).
 • Chúa nhật 10/5: Mừng ngày người mẹ
 • Thứ hai 11/5: Lễ thánh Mátthêu Lê Văn Gẫm, Bổn Mạng chung của các HĐMVGX Tgp.Sàigòn.

Giỗ 4 năm cha cố Bênađô Phạm Văn Quy (+ 2016), cựu Chính xứ Hoà Hưng, như sau:

 • Thứ tư 13/5: lễ Đức Mẹ Fatima:

* Kỷ niệm 103 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (1917).

* Kỷ niệm 28 năm cung hiến Thánh đường Gx. Hoà Hưng (1992).

 • Thứ sáu 15/5: Mừng Sinh nhật thứ 75 của cha Hoàng Ngọc Bao (1945).
 • Thứ tư 20/5: Sinh nhật thứ 74 của cha Trần Cương Quyết (1946).
 • Thứ sáu 22/5: Kỷ niệm 13 năm cung hiến Thánh đường Gx. Thăng Long (2007).
 • Chúa nhật 24/5: Chúa Thăng Thiên, Bổn mạng của Ban Mục vụ Truyền thông
 • Thứ hai 25/5: Kỷ niệm 55 năm LM của Đức Hồng Y G.B. Phạm Minh Mẫn (1965).
 • Thứ sáu 29/5: lễ thánh Giáo hoàng Phaolô đệ VI
 • Chúa nhật 31/5: Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Lm Giuse Phạm Bá Lãm