Giáo xứ Phú Bình: Thánh lễ giỗ 100 ngày của Bà Cố Anna Đậu Thị Kim Liên. 16.05.2021

WGPSG: “Hôm nay cùng với toàn thể giáo hội mừng lễ Chúa Lên Trời, Chúa Lên Trời đã đem lại cho chúng ta niềm hy vọng, để rồi chúng ta cũng biết yêu mến những sự trên trời mà thực thi chu toàn bổn phận của mình nơi trần thế, để mai này cùng được hưởng những sự trên trời với Đức Giêsu”

Đó là lời chia sẻ trước Thánh lễ của Linh mục (Lm) Phaolô Nguyễn Như Hiếu, khi ngài chủ tế Thánh lễ giỗ 100 ngày của Bà Cố Anna Đậu Thị Kim Liên. Thánh lễ được cử hành lúc 17g ngày 16.05.2021 tại Thánh đường giáo xứ Phú Bình_giáo hạt Phú Thọ.

Đồng tế với Lm Phaolô. Có Lm Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến cùng 3 Lm thân thuộc khác.

Tham dự Thánh lễ có: Các Tu Sĩ Nam Nữ, Ông Cố của Lm Phaolô và con cháu trong gia đình,  cùng cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Trước Thánh lễ Lm Phaolô cùng toàn thể người thân trong gia đình đã rước Hài cốt của Bà Cố Anna từ nhà vào Thánh đường giáo xứ để hiệp dâng Thánh lễ.

Mở đầu bài giảng lễ: Lm Gioan Baotixita đã chia sẻ, hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Lên Trời, là kết thúc sự hiện hữu về thể lý nơi trần gian này của Chúa Giêsu, để bắt đầu một giai đoạn mới của lịch sử cứu độ nơi Thiên Chúa, khi mà giáo hội sẽ sống bằng sức sống của Thiên Chúa qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để thực hiện lệnh truyền của Chúa Giêsu. Đó là hãy đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

 Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho những người quá cố, đặc biệt Bà Cố Anna hôm nay nhân ngày giỗ 100 ngày, chúng ta cũng hãy tin tưởng rẵng những người đi trước, đang mong mỏi, khát khao để được chia sẻ hạnh phúc trọn vẹn với Chúa trên Thiên Đàng. Những nỗ lực sống đạo của các ngài nơi trần thế, chắc chắn sẽ theo các ngài lên trước tôn nhan Thiên Chúa,  chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho chính chúng ta mai này cũng được đoàn tụ với các ngài ở điểm tận đó là nước Thiên Đàng. Là hoả ngục hay Thiên đàng còn tuỳ thuộc vào cách sống của mỗi người chúng ta trên trần gian này.

Sau bài giảng, Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện chung và phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ: Lm Phaolô đã ngỏ lời cảm ơn đến các Lm đồng tế, các Tu Sĩ Nam Nữ, và cộng đoàn dân Chúa của Giáo Nam Thái, giáo xứ Mẫu Tâm, giáo xứ Thái Hoà, giáo xứ Phú Hiền và giáo xứ Vô Nhiễm và toàn thể cộng đoàn giáo xứ Phú Bình đã hiệp thông  trong Thánh lễ cũng như trong lời cầu nguyện cho Bà Cố Anna nhân ngày lễ giỗ hôm nay .

Sau đó các Lm đồng tế cùng đoàn rước di chuyển Hài Cốt Bà Cố Anna đến Nhà Chờ Phục Sinh .

Thánh lễ kết thúc lúc 18g20 cùng ngày.

Tin :  Ban MvTt – Gx Phú Bình 

Ành : Đinh Khương.