Thánh lễ Truyền chức Linh mục lúc 8:30 ngày 16-10-2021 tại Nhà nguyện ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn

DANH SÁCH PHÓ TẾ
Lãnh chức linh mục ngày 11/06/2021

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN GIÁO XỨ GIÁO HẠT
Khóa 15
1 Gioan Btx. Trần Nhật Thanh Minh Đức Thủ Thiêm
2 Phanxicô X. Đào Tiến Thắng Bùi Phát Tân Định
Khóa 16
3 Anphongso Nguyễn Hoàng Ngọc Anh Phát Diệm Phú Nhuận
4 Giuse Nguyễn Minh Duy Tân Hưng Hóc Môn
5 Đaminh Trần Quang Hiếu Bắc Hà Phú Thọ
6 Phanxico X. Đoàn Hữu Hoà Vĩnh Hòa Phú Thọ
7 Vinhsơn Nguyễn Vũ Hiệp Hoàng Thạch Đà Xóm Mới
8 Gioan Btx. Đặng Đức Duy Khang Fatima BT Thủ Đức
9 Giuse Phan Quốc Khánh Công Thành Thủ Thiêm
10 Gioan Btx. Trần Phước Lộc Th. Phaolô 10 Phú Thọ
11 Giuse Nguyễn Hoàng Long Gia Định Gia Định
12 Giuse Trần Vũ Thiên Long Bùi Môn Hóc Môn
13 Giuse Phạm Thanh Tài Fatima BT Thủ Đức
14 Giuse Vũ Hoàng Thanh Tân Hưng Hóc Môn
15 Giuse Nguyễn Đức Thịnh Lạng Sơn Xóm Mới
16 Đaminh S. Nguyễn Sĩ Thịnh Bình An Thượng Bình An
17 Đaminh Nguyễn Hữu Thuật Nam Hoà Chí Hòa
18 Giuse Trần Văn Thực Mẫu Tâm Chí Hòa
19 Giuse Đào Tiến Việt Bùi Phát Tân Định
 

IFrame

Theo: TGPSaigon.net