SINH HOẠT GIÁO HẠT PHÚ THỌ THÁNG 6/2022

 

 

 

 • Thứ tư 1/6: Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi, kỷ niệm 9 năm LM (2013) của cha Phạm Khắc Duy, Phó xứ Tân Phước.
 • Thứ tư 8/6: Giỗ 38 năm (+ 1984) cha Giacôbê Đỗ Thiên Bình, cựu Chính xứ Tân Phước và cựu Hạt trưởng Phú Thọ.
 • Thứ năm 9/6:

. Mừng 32 năm TPLM (1990) của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng

. Mừng 24 năm TPLM (1998) của cha Trần Quốc Sử, Chính xứ Phú Hoà và cha Vũ Minh Danh, nguyên Chính xứ Tân Phước.

 • Thứ sáu 10/6: 5g30 chiều tại Nhà thờ Tân Phước: Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm của Giáo hạt Phú Thọ mừng Bổn mạng Thánh Tâm.
 • Thứ bảy 11/6:

. Mừng Bổn mạng Banaba của cha Trần Cương Quyết, Chính xứ Thăng Long

. Mừng 12 năm TPLM (2010) của cha Nguyễn Hoàng Tú, Quản nhiệm Giáo xứ Thánh Giuse Q.10.

 • Chúa nhật 12/6, lễ Chúa Ba Ngôi:

. Kỷ niệm 12 năm (2010) cung hiến Nhà thờ Phú Hoà

            . Giỗ 19 năm (+ 2003) cha Phêrô Nguyễn Xuân Đính, cựu Chính xứ Bình Thới và Phú Bình.

 • Thứ hai 13/6: mừng Bổn mạng Antôn của cha Nguyễn Quang Chẩn, Phó xứ Đồng Tiến và cha Mai Đức Huy, nguyên Chính xứ Phú Hoà.
 • Thứ năm 16/6, 8g30 tại Trung tâm Mục vụ: Các linh mục TGP hiệp hành.
 • Thứ sáu 17/6: mừng Sinh nhật thứ 60 của cha Trần Quốc Sử, Chính xứ Phú Hoà.
 • Thứ bảy 18/6:

. 9g30 tại Nhà thờ Thủ Thiêm Q.2: Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm của TGP mừng Bổn mạng Thánh Tâm

. Giỗ 11 năm (+ 2011) cha Luca Trần Khánh Tích, cựu Chính xứ Tống Viết Bường.

 • Chúa nhật 19/6 lễ trọng Mình Máu Thánh Chúa:

. Mừng Bổn mạng của Thiếu Nhi Thánh Thể và Ngày người cha

. Kỷ niệm 34 năm (1988) Tuyên thánh 117 vị Tử đạo tại Việt Nam

. Mừng 13 năm TPLM (2009) của cha Nguyễn Văn Đức, Chính xứ Tân Trang

. Mừng 2 năm TPLM (2020) của cha Lê Hoàng Tuấn.

 • Thứ năm 23/6, lễ chiều: lễ Vọng Sinh nhật thánh Gioan Baotixita, Bổn mạng của ĐHY Phạm Minh Mẫn, cha Trần Văn Trí, Chính xứ Phú Bình và cha Trần Thanh Cao, nguyên Chính xứ Đồng Tiến.
 • Thứ sáu 24/6, lễ trọng Thánh Tâm Chúa Giêsu: Ngày thánh hoá linh mục

. 8g30 tại Nhà thờ Chính toà Sàigòn: Truyền chức Linh mục cho 19 tiến chức, trong đó có thầy Lê Công Nguyên và Nguyễn Mạnh Tùng thuộc Giáo xứ Vĩnh Hoà

. Mừng Bổn mạng của Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm

. Kỷ niệm 15 năm (2007) cung hiến Nhà thờ Vĩnh Hoà.

 • Chúa nhật 26/6: được Kính trọng thể Thánh Tâm: Đóng góp cho Quỹ tương trợ linh mục.
 • Thứ ba 28/6: Mừng 19 năm TPLM (2003) của cha Lê Hậu Hán, Chính xứ Vĩnh Hoà và cha Đinh Văn Thọ, nguyên Chính xứ Tân Trang.
 • Thứ tư 29/6, lễ trọng kính thánh Phêrô và thánh Phaolô tông đồ:

. Mừng 15 năm TPLM (2007) của cha Trần Văn Trí, Chính xứ Phú Bình và cha Đinh Đức Hậu, Chính xứ Bình Thới.

 • Thứ năm 30/6:

. Mừng 23 năm TPLM (1999) của Đức cha Nguyễn Anh Tuấn

. Mừng 23 năm TPLM (1999) của cha Tạ Huy Hoàng, Chính xứ Tống Viết Bường, cha Lê Quang Việt, Chính xứ Đồng Tiến, cha Nguyễn Văn Minh, Chính xứ Tân Phước và Nguyễn Đức Vũ, nguyên Chính xứ Thánh Giuse

. Mừng 22 năm TPLM (2000) của cha Mai Phát Đạt, Chính xứ Thánh Phaolô Q.10

. Mừng 21 năm TPLM (2001) của cha Vũ Đức Liêm, Chính xứ Tân Phú Hoà

. Giỗ 21 năm (+ 2001) của ĐGM Aloisiô Phạm Văn Nẫm.

 

Lm Giuse Phạm Bá Lãm