SINH HOẠT GIÁO HẠT PHÚ THỌ THÁNG 6/2020

 • Thứ hai 1/6: Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi
 • Thứ hai 8/6: Giỗ 36 năm (+ 1984) cha Giacôbê Đỗ Thiên Bình, cựu CX Tân Phước và cựu Hạt trưởng Phú Thọ.
 • Thứ ba 9/6:

. Mừng 30 năm LM (1990) của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng

. Mừng 22 năm LM (1998) của cha Vũ Minh Danh, Chính xứ Tân Phước.

 • Thứ năm 11/6: Mừng Bổn mạng Banaba của cha Trần Cương Quyết, Chính xứ Thăng Long
 • Thứ sáu 12/6: . Kỷ niệm 10 năm (2010) cung hiến Nhà thờ Phú Hoà

          . Giỗ 17 năm (+ 2003) của cha Phêrô Nguyễn Xuân Đính, cựu CX Bình Thới và Phú Bình.

 • Thứ bảy 13/6, lễ thánh Antôn: mừng Bổn mạng của cha Mai Đức Huy, Chính xứ Phú Hoà.
 • Chúa nhật 14/6 lễ Mình Máu Thánh Chúa, Bổn mạng của Thiếu Nhi Thánh Thể.
 • Thứ năm 18/6: Giỗ 9 năm (+ 2011) cha Luca Trần Khánh Tích, cựu Chính xứ Tống Viết Bường.
 • Thứ sáu 19/6: lễ trọng Thánh Tâm Chúa Giêsu:
 • . Ngày thánh hoá linh mục và kỷ niệm 32 năm (1988) Tuyên thánh 117 vị Tử đạo tại Việt Nam.

. 8g30 tại Nhà thờ Chính toà Sàigòn: Phong chức Linh mục cho 9 tiến chức.

 • Chúa nhật 21/6: Được Kính trọng thể Thánh Tâm – Ngày người cha – Đóng góp cho Quỹ tương trợ linh mục.
 • Thứ tư 24/6 lễ trọng Sinh nhật thánh Gioan Tẩy giả:

. Mừng Bổn mạng của ĐHY G.B. Phạm Minh Mẫn và cha G.B. Trần Thanh Cao, Chính xứ Đồng Tiến

. Mừng 13 năm (2007) cung hiến Nhà thờ Vĩnh Hoà.

 • Chúa nhật 28/6: Mừng 17 năm LM (2003) của cha Đinh Văn Thọ, Chính xứ Tân Trang và cha Lê Hậu Hán, Chính xứ Vĩnh Hoà.
 • Thứ hai 29/6 lễ thánh Phêrô và Phaolô tông đồ:

. Kỷ niệm 13 năm LM (2007) của cha Đinh Đức Hậu, Chính xứ Bình Thới và cha Trần Văn Trí, Chính xứ Phú Bình

. Kỷ niệm 9 năm LM (2011) của cha Cao Lê Minh Vương, Phó xứ Bắc Hà.

 • Thứ ba 30/6:

. Mừng 21 năm LM (1999) của Đức cha Nguyễn Anh Tuấn

. Mừng 21 năm LM (1999) của cha Tạ Huy Hoàng, Chính xứ Tống Viết Bường và cha Nguyễn Đức Vũ, Chính xứ Thánh Giuse

. Mừng 20 năm LM (2000) của cha Mai Phát Đạt, Chính xứ Thánh Phaolô Q.10

. Giỗ 19 năm (+ 2001) của ĐGM Aloisiô Phạm Văn Nẫm./.

Lm Giuse Phạm Bá Lãm