LỊCH SINH HOẠT GIÁO HẠT PHÚ THỌ THÁNG 1/2021

 

  • Thứ sáu 1/1/2021: Lễ Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa, lễ trọng – Ngày Hoà Bình Thế Giới.

* 6g15 S: Lễ đồng tế mừng Bổn mạng của Gx. Hoà Hưng

* 5g30 C: Lễ đồng tế mừng Bổn mạng của Gx. Tân Phước.

* Giỗ 35 năm (+ 1986) của cha Dom. Nguyễn Quang Minh, cựu Chính xứ Vinh Sơn.

  • Thứ bảy 2/1: Mừng Sinh nhật 40 của cha Lê Hoàng Tuấn, Phó xứ Bắc Hà (SN 1980).
  • Thứ hai 4/1: Kỷ niệm 7 năm (2014) cung hiến thánh đường Đồng Tiến.
  • Thứ ba 5/1, 9g00 tại Nhà thờ Tân Phước: các cha Giáo hạt Phú Thọ tĩnh tâm tháng.
  • Thứ năm 7/1: 8g30 tại Nt Đức Bà Sài Gòn, Truyền chức Phó Tế cho 22 Thầy
  • Thứ hai 11/1: Mừng 23 năm (1998) khánh thành và cung hiến Nt. Thánh Phaolô Q.10.
  • Thứ tư 13/1: Giỗ 11 năm (+ 2010) cha Phêrô Nguyễn Văn Châu, cựu Chính xứ Vinh Sơn và cựu Hạt trưởng Phú Thọ.
  • Thứ hai 18/1: Bắt đầu Tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.
  • Thứ hai 25/1, lễ Thánh Phaolô tông đồ trở lại:

* Mừng Bổn mạng của Gx. Thánh Phaolô Q.10

* Bế mạc Tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.

  • Chúa nhật 31/1: Chầu lượt tại Nhà thờ Hoà Hưng.

Hạt Trưởng Giuse Phạm Bá Lãm