Tờ Catholic Herald số ra ngày 5 tháng 11 đã có bài tường trình sau về phản ứng của Giáo Hội Công Giáo tại Anh trước cái chết của 39 người Việt Nam. Sau khi 39 người được tìm thấy đã chết trong một container ở miền đông nước Anh vào tháng trước, một linh mục Công giáo đã tham gia vào nỗ lực xác định những nạn nhân này.