TỔ CHỨC BUỔI GẶP GỠ VỀ HIỆP HÀNH

   Kính thưa quý Cha Hạt trưởng và quý Cha,

   Con xin quý Cha Hạt trưởng thương giúp con thực hiện trong tháng 5 một số việc sau theo ý muốn của Đức Tổng Giuse:

1/ Xin quý cha nhắc các cha xứ tổ chức tối thiểu một hoặc nhiều buổi gặp gỡ giáo dân trong xứ, quy tụ các đại diện như vẫn làm trong sinh hoạt các ban ngành trong giáo xứ. Trong buổi gặp gỡ này, đích thân các cha tham gia, là thành viên của hiệp hành, chủ động gặp gỡ, lắng nghe và phân định,  dựa trên mấy câu hỏi chính:

 

  1. Trong giáo xứ của chúng ta, có sự hiệp thông hài hoà giữa giáo dân và các mục tử không? Giữa mọi người trong giáo xứ, giữa các đoàn thể không?

Xin nêu cụ thể vấn đề cũng như nguyên nhân và đề nghị.

  1. Trong giáo xứ của chúng ta, có cá nhân nào hoặc thành phần nào, bị bỏ rơi, bị quên lãng, bị loại trừ không? Làm cách nào để giúp họ hội nhập?
  2. Làm cách nào để mọi người có thể phát huy khả năng và tích cực tham gia vào sinh hoạt giáo xứ, đặc biệt là giới trẻ, giới trí thức và giáo viên, giới doanh nhân.

 

2/ Xin quý cha tổ chức và chủ trì buổi gặp gỡ hiệp hành cho các cha trong giáo hạt, để các cha có tiếng nói cũng như lắng nghe nhau và cùng nhau phân định. Giám mục sẽ không tham dự cuộc gặp gỡ theo giáo hạt này, để các cha có thể bày tỏ ý kiến cách thoải mái, không e ngại. Sau cuộc gặp gỡ, xin cha và ban thư ký thực hiện giúp bản đúc kết.

   Buổi gặp gỡ sẽ tập trung vào những điểm chính sau đây:

  1. Về hiệp thông

a.    Giữa giám mục và linh mục

b.    Giữa anh em linh mục

  1. Về tham gia

a.    Công việc điều hành giáo phận

b.    Các linh mục tham gia sinh hoạt chung

  1. Về sứ vụ

a.    Định hướng cho sứ vụ của Hội thánh

b.    Những sứ vụ ưu tiên cấp bách

 

3/ Vẫn theo ý muốn của Đức Tổng, trong tháng Sáu, nhóm linh hoạt viên sẽ đứng ra tổ chức buổi gặp gỡ chung cho linh mục đoàn tổng giáo phận, qua đại diện của các giáo hạt, có sự tham dự của Giám mục và cơ cấu điều hành tổng giáo phận. Mỗi giáo hạt cử 4 cha đại diện, trong đó có cả chánh xứ và phó xứ. Các giáo hạt luân phiên tường trình bản đúc kết của mình. Sau buổi gặp gỡ, chúng con sẽ thực hiện bản đúc kết về tiến trình hiệp hành của hàng linh mục.

 

Con xin chân thành cám ơn quý Cha.

TTMV 5/5/2022

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền

Linh hoạt viên