Đức Hồng y Levada, nguyên Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin qua đời

Đức Hồng y Levada, nguyên là Tổng Giám mục Giáo phận San Francisco, Hoa Kỳ. Ngài đã được Đức Giáo hoàng Bênêđíctô XVI chọn để thay thế trong nhiệm vụ Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin hồi năm 2005. Trước đó, khi còn là linh mục, cha Levada đã làm việc cho Bộ này, và vẫn tiếp tục công việc sau khi được chọn làm Tổng Giám mục. Trong thập niên 1980, Đức Tổng Giám mục Levada đã cộng tác với Đức Hồng y Ratzinger trong việc soạn Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo.
Đức Hồng y Levada đã giữ nhiệm vụ Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin trong 7 năm, cho đến khi về hưu năm 2012. Ngài là vị Hồng y thứ 12 qua đời từ đầu năm đến nay. Hồng y đoàn hiện còn 212 vị trong đó có 118 Hồng y cử tri. Các con số này sẽ thay đổi từ chiều ngày 5-10 tới đây, khi Đức Thánh cha Phanxicô họp Công nghị để bổ nhiệm thêm 13 Hồng y mới. (Crux Now 26-9-2019)

G. Trần Đức Anh, O.P. – Roma
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu