Xuân Tân Sửu: Nghĩa tình trong đại dịch

5g30 sáng thứ Bảy ngày 6/2/2021, Ban Caritas Giáo hạt Phú Thọ xuất phát từ nhà thờ Hoà Hưng, đến với những anh chị em không nhà, với những phần quà: bánh chưng, chả lụa, hành muối đã được Linh mục Hạt trưởng Giáo hạt Phú Thọ chúc phúc. Xin cảm ơn quý vị ân nhân của Ban Caritas đã góp công góp của để giúp Ban Caritas đến với những anh chị em nghèo.

Giuse Đặng Chiến