Tổng Giáo phận Sài Gòn: Các Tân Hạt trưởng nhiệm kỳ 2022-2027

Sau khi tham khảo ý kiến tất cả các linh mục của từng Giáo hạt hiện diện trong kỳ thường huấn linh mục năm 2022, vào ngày 30-8, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã công bố danh sách các vị Tân Hạt trưởng nhiệm kỳ 2022-2027 của Tổng Giáo phận Sài Gòn như sau:

Kỳ thường huấn linh mục năm 2022 của Tổng Giáo phận Sài Gòn đã diễn ra từ ngày 29 đến 31-8-2022 tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn với 330 linh mục tham dự. Trong dịp này, đại diện các lớp linh mục khác nhau trong Hội đồng Linh Mục nhiệm kỳ 2022-2027 của Tổng Giáo phận cũng đã được các linh mục bầu chọn lại.

Ban Biên tập Trang Web TGPSG