NHẦM LẪN !

Trong tòa giải tội, một cô gái thổn thức :

– Thưa cha, con đã phạm trọng tội !

– Tội gì vậy con ?

– Thưa cha, tội kiêu ngạo. Mỗi ngày ba lần con soi gương và tự nhủ : “Ồ ! Mình thật đẹp biết bao !”

– Con có thể để cha nhìn mặt con một chút được không ?

– Dạ được 

– Ồ ! con  không phạm tội kiêu ngạo, con chỉ nhầm lẫn chút thôi !