HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ MEKONG

Vào lúc 5g00 ngày Thứ Hai 22-7-2019, đoàn hành hương của giáo xứ Phú Hòa gồm có Cha An-tôn cùng toàn thể HĐMVGX khởi hành lộ trình sang nước Campuchia bắt đầu chuyến hành hương đến với Đức Mẹ Mêkông. Đây là dịp đi hành hương hàng năm do Cha sở An-tôn tổ chức và khoản đãi cho quý vị HĐMV GX đã gắn bó cộng tác với Cha sở trong công việc phục vụ giáo xứ.