Giáo xứ Vĩnh Hòa: Lễ giỗ 6 năm cha cố Giuse Trần Văn Nghị

WGPSG – “Việc nhận nhiều hay ít không quan trọng, điều quan trọng là chúng ta có làm lời những yến bạc đó đem về cho Chúa hay không mà thôi”.

Trên đây là lời chia sẻ của cha giáo Giuse Đỗ Xuân Vinh, trong Thánh lễ giỗ sáu năm cha cố Giuse Trần Văn Nghị -nguyên chánh xứ tiên khởi giáo xứ Vĩnh Hoà – được cử hành lúc 5g00 sáng thứ Bảy, ngày 31.8.2019, tại nhà thờ đá giáo xứ Vĩnh Hoà.

Thánh lễ giỗ do Lm Ignatiô Nguyễn Văn Đức, chánh xứ Đức Bà Fatima, Lm nghĩa tử của cha cố Giuse chủ tế. Đồng tế với ngài có cha giáo Giuse Đỗ Xuân Vinh, ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn; Lm Gioakim Lê Hậu Hán, chánh xứ Vĩnh Hòa.

Đến hiệp dâng Thánh lễ có quý chức HĐMVGX và cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Giảng trong Thánh lễ, cha giáo Giuse dựa bài Tin Mừng Mt 25, 14-30 chia sẻ: Qua dụ ngôn các yến bạc, Thiên Chúa đã trao cho mỗi người chúng ta những yến bạc khác nhau, người năm yến, người hai yến, và người một yến, tùy theo khả năng của mỗi người. Việc nhận nhiều hay ít không quan trọng, điều quan trọng là chúng ta có làm lời những yến bạc đó đem về cho Chúa hay không mà thôi. Qua đây, chúng ta cùng nhìn lại đôi chút về cuộc đời của cha cố Giuse Trần Văn Nghị:

– Cha cố sinh ngày 10.12.1937

– Chịu chức Linh mục ngày 29/4/1965 (48 năm linh mục)

– Năm 1965 – 1975: Linh mục Tuyên úy

– Năm 1975 – 1987: Tù đày

– Năm 1991 – 2002: Chánh xứ tiên khởi giáo xứ Vĩnh Hòa

– Năm 2002 – 2013: Nghỉ hưu tại Trụ sở Nhà hưu các linh mục Hà Nội

– Về nhà Cha lúc 18g15 ngày 31/8/2013.

Quả thật, cả cuộc đời của cha cố Giuse gắn bó với Đức Kitô trong âm thầm, lặng lẽ, đường đời của ngài trải qua biết bao nhiêu gian khổ, với hơn mười hai năm bị tù đầy  giam cầm ở nhiều nơi khác nhau. Tuy nhiên, ngài vẫn một lòng kiên tâm bền chí noi theo gương Thầy Giêsu chí thánh, để ngài ở đâu thì Đức Kitô cũng ở đó. Trong những năm tháng ở trong tù, ngài cùng với một số anh em Linh mục vẫn thực thi đức tin của mình, truyền dạy Triết học và Thần học cho một số thầy ở trong đó. Nhờ đó mà hôm nay đã có thầy đang là Linh mục của Chúa. Như vậy, trong mọi hoàn cảnh, cha cố Giuse vẫn làm lời những yến bạc đem về cho Chúa, có khi thì năm yến, và cũng có khi được hai yến.

Để kết thúc bài giảng, cha giáo Giuse mời gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Cha cố Giuse sớm được về hưởng Thánh nhan Chúa. Đồng thời, mỗi người chúng ta cũng hãy ra đi sinh lợi những yến bạc mà Thiên Chúa gởi trao, và luôn trung thành bổn phận hằng ngày của mình.

Thánh lễ nối tiếp với phần phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 6g00. Sau Thánh lễ, quý cha cùng cộng đoàn đến trước phần mộ của cha cố đọc một kinh Lạy Cha, và một kinh Tin Kính cầu nguyện cho ngài. Trước khi ra về, đại diện giáo xứ gởi đến mỗi người đi tham dự Thánh lễ một hộp bánh.

Được biết, Lm Gioakim Lê Hậu Hán, chánh xứ, cùng cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Giuse vào lúc 17g30 cùng ngày.