Giáo xứ Tân Phú Hòa: Bế mạc tháng hoa 2022

Giáo xứ Tân Phú Hòa: Bế mạc tháng hoa 2022

TGPSG — “Đức Maria là mẫu gương đời sống hiệp hành “.

Đó là chủ đề Linh mục (Lm) chánh xứ Tân Phú Hòa Vinh sơn Vũ Đức Liêm đã chia sẻ trong thánh lễ bế mạc tháng hoa dâng kính Đức Mẹ, mừng kính Đức Mẹ đi thăm bà Elisabeth, cử hành vào lúc 18g30 thứ Ba 31-5-2022 tại giáo xứ Tân Phú Hòa.

Chiều nay, chương trình giã hoa Đức Mẹ của cộng đoàn giáo xứ Tân Phú Hòa được khởi sự bằng cuộc rước long trọng tôn vinh Mẹ Maria. Qua các bài thánh ca, cộng đoàn cùng chúc tụng ngợi khen Mẹ Maria, Mẹ đã vâng nghe thánh ý Thiên Chúa, sống khiêm hạ phục vụ mọi người, Mẹ là mẫu gương sống hiệp hành cho người tín hữu Kitô.

Sau cuộc rước kiệu, mỗi người trong cộng đoàn tiến lên trước cung thánh, dâng Mẹ Maria một cành hoa, thể hiện lòng yêu mến Đức Mẹ của mình.

Tiếp theo sau đó, các đội hoa các em thiếu nhi qua các vũ điệu, hát múa và hoạt cảnh dâng hoa Đức Mẹ.

Lúc 18g30, Thánh lễ mừng kính Đức Maria đi thăm bà Elisabeth do Lm chánh xứ Vinh sơn Vũ Đức Liêm chủ tế, cùng quý tu sĩ và đông đảo cộng đoàn tham dự.

Trong phần chia sẻ sau bài Tin Mừng, Lm chánh xứ mời gọi cộng đoàn, các em thiếu nhi, noi gương Mẹ Maria trong đời sống. Mẹ Maria là mẫu gương sống hiệp hành. 3 động từ chính yếu mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh trong năm hiệp hành: “Gặp Gỡ – Lắng Nghe – Phân Ðịnh”. Lời Chúa cũng cho chúng ta thấy thái độ, cung cách của Đức Mẹ. Mẹ Maria ra đi để lắng nghe, gặp gỡ và đối thoại, biện phân suy nghĩ về những biến cố xảy ra trong đời. Mẹ đi thăm bà Elisabeth, gặp gỡ đối thoại và ở lại phục vụ bà.

Chúng ta phải như Đức Maria, dám ra khỏi chính mình, khỏi sự hẹp hòi, mở lòng ra trước mọi người, gặp gỡ nhau để mang đến tình yêu thương và niềm vui. Hơn nữa, chúng ta cũng phải lắng nghe người khác, nghe một cách tích cực.

Chúng ta bắt chước Mẹ Maria, tin tưởng vào Thiên Chúa. Thiên Chúa đã yêu thương chọn Mẹ trở thành Mẹ của Chúa Giêsu, Mẹ cảm nghiệm tình thương của Thiên Chúa dành cho mình. Sau khi gặp gỡ, lắng nghe và đối thoại, Mẹ đã phân định việc phải làm, đó là Mẹ làm theo thánh ý Chúa, xin vâng trọn cả cuộc đời.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc với bài thánh ca “Xin vâng”. Sau thánh lễ, các em thiếu nhi cùng với Lm chánh xứ chụp hình lưu niệm.

Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: MVTT Gx. Tân Phú Hòa