DÒNG TÊN : Thánh Lễ Khấn Cuối Của Cha Đa-minh Phạm Minh Thắng

Thứ năm, ngày 15.8.2019 – Lễ Đức Mẹ Lên Trời, tại Tập viện Thánh Tâm Dòng Tên Việt Nam, cha Giám tỉnh Vinh-sơn Phạm Văn Mầm, SJ. đã chủ sự thánh lễ khấn cuối của cha Đa-minh Phạm Minh Thắng, SJ.

Cùng hiệp dâng trong thánh lễ, có sự hiện diện đông đảo của quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân; đặc biệt là quý thân nhân của cha Đa-minh.

Sau khi hoàn tất tiến trình huấn luyện cơ bản và năm Tập thứ ba, Cha Đa-minh đã được Cha Bề Trên Cả mời gọi khấn cuối. Với người tu sĩ Dòng Tên, khấn cuối là biến cố quan trọng đánh dấu sự tháp nhận trọn vẹn vào thân thể tông đồ của Dòng. Họ “được thâu nhận một cách thâm sâu hơn, với tư cách là chi thể của cùng một thân thể duy nhất” (Hiến Pháp Dòng Tên, số 510).

Trong bài giảng, liên quan đến đoạn Tin mừng Luca 1,39-56 – Lễ Đức Mẹ Lên Trời, cha chủ tế chia sẻ rằng: Đức Mẹ đã nói lời xin vâng như một lời khấn vĩnh viễn để đón nhận kế hoạch của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Hôm nay, sau hai mươi năm hành trình ơn gọi, cha Đa-minh cũng cam kết phục vụ Chúa trong ơn gọi và linh đạo Dòng Tên. Thiết tưởng, đây cũng giống như cuộc hành trình của Đức Maria, mang Chúa đến cho người khác.

Tiếp nối chia sẻ, cha Đa-minh đã mượn lời của cha Peter-Hans Kolvenbach, SJ. khi chia sẻ với Tập sinh năm ba rằng: “Anh ta cuối cùng để cho Chúa chiếm hữu mình một lần nữa, trong sự trọn vẹn của cuộc đời anh, bởi vì Thiên Chúa là và Thiên Chúa muốn trở nên mỗi ngày là Thiên Chúa duy nhất của anh. Anh chấp nhận để mình được dẫn đi trong con đường thập giá với Đấng mong muốn anh kết hiệp với Ngài trong sứ mạng cứu độ”. Cha Đa-minh cũng xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện, để cha có thể dùng chính đời sống diễn tả những gì sắp tuyên khấn.

Sau khi Chủ tê hiệp lễ, cha Vinh-sơn Phạm Văn Mầm, SJ. đại diện cha Bề Trên Cả nhận lời khấn của cha Đa-minh. Quỳ trước Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô do cha chủ tế Vinh-sơn nâng cao, cha Đa-minh tuyên lời khấn trọng thể:

“Con là Đa-minh Phạm Minh Thắng, trước mặt Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa, và cả Triều Đình Thiên Quốc và cùng mọi người hiện diện nơi đây, con khấn và hứa với Thiên Chúa toàn năng, và với cha là linh mục Vinh-sơn Phạm Văn Mầm (đại diện Bề Trên Cả Dòng Tên và các vị kế nhiệm ngài, và thay mặt Thiên Chúa), trọn đời sống thanh bần, khiết tịnh và tuân phục. Và theo lời khấn tuân phục này, con hứa đặc biệt chăm lo dạy dỗ thiếu nhi. Mọi điều ấy theo cách sống đã được ấn định trong các Tông Thư và Hiến Pháp Dòng Tên. Hơn nữa, con hứa đặc biệt tuân phục Đức Thánh Cha về các sứ vụ, cũng theo các Tông Thư và Hiến Pháp.”

Cuối lễ, cha Đa-minh dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã mời gọi cha vào Dòng Chúa Giê-su. Cha cũng cảm ơn Dòng – Dòng như người mẹ đã cưu mang và chăm sóc cha. Đồng thời, cha cũng không quên tri ân những “cây cao bóng cả” trong Dòng đã nâng đỡ và đồng hành với cha trên hành trình ơn gọi. Cuối cùng, cha gửi lời cảm ơn gia đình, người thân và cộng đoàn đã cùng hiệp thông với cha trong biến cố trọng đại này.

Sau Thánh lễ khấn, trong bầu khí ấm cúng, cộng đoàn đã cùng chung chia niềm vui với cha Đa-minh trong bữa tiệc huynh đệ đơn sơ và thân mật. 

Tỉnh Dòng Tên Việt Nam xin quý ân thân nhân cùng chung chia niềm vui và thêm lời cầu nguyện với cha Đa-minh và Tỉnh Dòng.

Hv. Trung Quân, Sj