CHÚA CHỜ CON MỘT CHÚT !

Có một ông thày giúp xứ rất nghịch ngợm. Một hôm có bà cụ già đến quỳ cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ trong nhà thờ. Bà cụ cầu nguyện rất lâu và sốt sắng lắm. Gặp phải cái lúc ông thày giúp xứ rảnh rỗi không có việc gì làm, nên nổi chứng, muốn chọc phá bà cụ. Ông thày nhà ta bèn rón rén đến núp phía sau nhà tạm, rồi lên giọng:

– “Này cụ bà, ta là Giêsu đây, bà hãy nói chuyện với ta một chút”

Bà cụ vẫn tiếp tục cầu nguyện với Đức Mẹ. Ông thày ranh mãnh kia thấy cụ bà không trả lời mình đành lặp lại một lần nữa:

– “Ta là Chúa Giêsu đây, muốn nói chuyện với bà…”

Bà cụ cứ vẫn tỉnh bơ chuyện vãn với Đức Mẹ. Ông thày nhà ta tức mình lắm rồi, bèn nói to hơn nữa:

– “Giêsu muốn nói chuyện với bà , bà có nghe không?”

Lúc đó cụ bà mới quay sang phía nhà tạm đáp lại một cách lớn giọng :

– “Con đang nói chuyện với Mẹ của Chúa, Chúa chờ con một chút đi !”