Truyền hình trực tiếp buổi Trẻ em gặp Đức Thánh Cha (thứ Hai 6/11)

Đức Thánh Cha sẽ gặp khoảng 6000 trẻ em đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có 5 trẻ em đến từ Việt Nam. Các em Việt Nam sẽ hát một bài hát tiếng Việt tại buổi gặp gỡ này, lúc khoảng 2:50pm giờ Roma (khoảng 8:50pm giờ Việt Nam).
 
 

 

Vatican News Tiếng Việt sẽ truyền hình trực tiếp với thuyết minh tiếng Việt buổi gặp gỡ,
Thứ Hai 6/11/2023

Múi giờ:
– Giờ Roma: 14:30
– Giờ Việt Nam: 20:30

 

Theo: https://www.vaticannews.va