Thứ Tư tuần 34 – TN : Chúa biết mọi sự

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

Kh 15:1-4; Tv 98:1,2-3,7-8,9; Lc 21:12-19

Chúa biết mọi sự

 

         

         Vào những ngày cuối năm Phụng Vụ, các bài Tin Mừng thường nói về những bước đường lên Jerusalem của Chúa Giêsu nhộn nhịp hơn, gấp rút hơn. Bên cạnh đó, số phận của người môn đệ cũng được gắn liền với thân phận của Thầy mình, vì “tôi tớ không hơn chủ, trò không hơn Thầy….” “Họ đối xử với Thầy thế nào, cũng sẽ đối xử với anh em như vậy”. Bài Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Luca cũng nói lên điều này.

          “Trước khi các sự ấy xảy ra…” (12a) Ở đây đang tiếp nối với các sự kiện mà Chúa Giêsu đã tiên báo ở câu 9, câu 10 và câu 11. Đó là : “chiến tranh, loạn lạc, động đất, ôn dịch, đói kém…” Nhưng trước khi có những thay đổi của trời đất… thì anh em sẽ bị bắt, bị ngược đãi, bị nộp, bị bỏ tù…. vì danh Thầy (c.12). Một cuộc bách hại được khởi đi ngay từ những ngày đầu của cộng đoàn Ki-tô hữu ở Giêrusalem. Bách hại như là một điều đương nhiên xảy ra, số phận của Giáo Hội.

          Vì thế, Chúa Giêsu cảnh báo và khuyến khích các Ki-tô hữu đương đầu với thử thách, cần vững tin, đừng nao núng. Đây cũng là âm vang của bài giáo huấn đã nói trước đây (12, 11-12): “Anh em sẽ bị điệu đến trước mặt vua chúa quan quyền…” Nhưng lúc này là cơ hội tất để các môn đệ làm chứng về Thầy mình (c.13). Như Chúa Giêsu đã làm chứng khi ra trước tòa Phi-la-tô. Như Phao lô xuất hiện trước tòa án tại Roma (Cv 23-26), các môn đệ cũng sẽ bước vào con đường ấy.

          Trong mọi cơn gian lao quẫn bách, khi đứng trước tòa án người đời, thì Đức Giêsu đã căn dặn các môn đệ một điều cần nhớ rõ, đó là: đừng lo phải bào chữa thế nào (c.14), vì “chính Thầy sẽ giúp anh em ăn nói khôn ngoan, khiến địch thủ không chống chọi hay cãi lại được” (c. 15). Vì danh Đức Ki-tô, chúng ta chịu đau khổ, thì chính Đức Ki-tô sẽ lên tiếng bênh vực, bảo vệ chúng ta, chính Thần Khí của Đức Ki-tô sẽ dạy chúng ta biết phải nói thế nào (12, 12). Đây là một bằng chứng có Thiên Chúa ở cùng chúng ta trong những gian lao khốn khó. Ngài luôn nậng đỡ phù trì chúng ta trong mọi cơn quẫn bách. Chỉ cần một điều: Hãy tin tưởng và trung kiên đến cùng.

          “Anh em sẽ bị cha mẹ, anh chị em, họ hàng, bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số trong anh em….” (c. 16). Đây là hình ảnh chia ly phân tán trong một gia đình. Chúa GIêsu hé mở cho chúng ta thấy kẻ bách hại không chỉ hệ tại nơi những người không cùng niềm tin, nhưng là do chính những người thân thiết…” là những người bạn đồng vai đồng vế, cũng tâm phúc chia ngọt sẻ bùi, nay giơ gót đạp con…” (Tv 40,10). Đây chính là số phận của Đức Ki-tô “Ngài đã đến nhà mình, mà người nhà không tiếp nhận” (Ga 1,11). Và những người đã đưa Ngài lên Thập Giá chính là dân tộc của Ngài. Đây là cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự thiện và sự ác. Người môn đệ cần chiến đấu để làm chứng vì danh Đức Ki-tô, có khi phải dùng cả mạng sống để minh chứng cho niềm tin và Tình Yêu vì danh Đức Ki-tô: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét” (c.17)

          “Nhưng dù một sợi tóc trên đầu, anh em cũng không bị mất” (c.18). Một lời hứa, một lời bảo đảm là Thiên Chúa sẽ không ngừng bảo vệ những kẻ yêu mến Ngài: “Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy…” (12, 8) và Chúa Giêsu khẳng định “Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống” (c. 19). Ở đây, Chúa Giêsu nói về cuộc sống mai sau, đời sống đích thực ở trên trời và các Ki-tô hữu sẽ chiếm được sự sống mới ấy nhờ kiên trì khi bị chống đối.

          Có ai đó nói rằng: “Nếu đường đời bằng phẳng, anh hùng hào kiệt có hơn ai”. Cuộc đời dường như không bằng phẳng. Cuộc đời luôn có sóng gió, có nghi nan, có những bất trắc xảy ra ngoài dự tính. Kẻ chiến thắng là kẻ kiên nhẫn với lòng dũng cảm vượt qua. Người thất bại là thấy khó bỏ cuộc, thấy khổ lẩn trốn. Chỉ có những ai dám đương đầu với gian nan mới mong có ngày thành công.

          Chúng ta được mời gọi khám phá những giá trị cao quý ẩn chứa trong những khó khăn đau khổ xảy đến cho mình. Mỗi khi bạn đối diện với những “thập giá” đó của đời bạn, mời bạn ngước nhìn lên thập giá của Đức Ki-tô để được tiếp sức bởi sự lạc quan của Tin Mừng bởi vì thập giá Chúa Ki-tô chính là sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa (1Cr 1, 18-25); trên thập giá, Chúa đã tiêu diệt kẻ thù cuối cùng là sự chết (1Cr 15, 26).

          Chúa Giêsu Ngài cũng kêu gọi chúng ta hãy kiên nhẫn trong đức tin. Cho dù có phải trả giá bằng những bách hại, bằng những khốn khó, bằng những thua thiệt. Cho dù có phải trả giá vì sự bỏ rơi của cha mẹ, anh em, bạn bè . . . Nhưng phần thưởng chúng ta thật lớn lao trên quê trời. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài luôn nâng đỡ và phù giúp chúng ta trước những khó khăn cuộc đời.

 

Lm Antôn Tuệ Mẫn