Thứ Tư Thánh Andrê, Tông Đồ : Làm chứng cho Chúa

Thứ Tư Thánh Andrê, Tông Đồ

Rm 10:9-18; Mt 4:18-22

Làm chứng cho Chúa

 

         

           Hôm nay Giáo Hội cử hành Lễ kính Thánh Anrê tông đồ, chúng ta cùng suy niệm về ơn gọi của người tông đồ, và áp dụng vào sứ mạng tông đồ của chúng ta.

          Trong bài Tin Mừng hôm nay thuật lại : bốn môn đệ đầu tiên được Chúa Giêsu kêu gọi làm tông đồ đang khi các ông làm nghề chài lưới, tại bờ biển Galilêa, đó là hai anh em ông Simon Phêrô và Anrê, và hai anh em ông Giacôbê và Gioan.

          Trước hết, là được Chúa kêu gọi : Ơn gọi làm tông đồ là một ơn gọi đặc biệt đến từ Thiên Chúa. Thật vậy, chính Chúa Giêsu đã chọn gọi những kẻ người muốn (Mc 3,13). Chúa Giêsu yêu thương họ, yêu thương mãnh liệt, yêu thương đến độ gọi họ được trở thành bạn hữu của Chúa (x.Ga 15,15), sống gần gũi với Chúa, chia sẻ công việc của Chúa.

          Kế đến, là phài đi theo Chúa và được Chúa huấn luyện. 12 tông đồ đi theo Chúa Giêsu và làm môn đệ của Ngài. Các ông đến và ở với Chúa (Mc 3,14). Các ông được Chúa huấn luyện để trở thành người tông đồ, nghĩa là trở thành những sứ giả phổ biến Tin Mừng cứu độ của Chúa cho muôn dân.

          Đồng thời, là sự từ bỏ : Trang Tin Mừng thuật lại rằng : “Các ông bỏ lưới mà đi theo Người” (Mt 4, 22). Cũng vậy, những ai muốn đi theo Chúa Giêsu và làm môn đệ của Ngài, đều phải sẵn sàng từ bỏ tất cả : bản thân, gia đình, của cải vật chất và những quyến rũ của thế gian thì mới xứng đáng làm môn đệ của Chúa. Hơn nữa, các tông đồ còn phải chấp nhận những thử thách trong vai trò người tông đồ, chấp nhận sự khinh chế, ruồng rẫy của người đời, chấp nhận vác thập giá, chấp nhận chịu chết để làm chứng cho Chúa. Có biết từ bỏ mới trở nên giống như Thầy mình. Điều này là một thách đố cho những ai đang trên con đường theo Chúa.

          Cuối cùng, những ai làm tông đồ của Chúa Giêsu đều được Chúa tín nhiệm trao phó công việc của Chúa, sẵn sàng được Chúa sai đi Loan báo Tin Mừng (Mc 3,14). Các tông đồ luôn mang nơi bản thân mình sứ điệp quan trọng, đó là “làm cho muôn dân trở nên “môn đệ” của Người” (Mt 28, 19).

          Thánh Anrê tông đồ là môn đệ của Chúa Giêsu, hăng say nhiệt tâm truyền giáo, và sẵn sàng chết tử vì đạo để làm chứng cho Tin Mừng. Gương của Thánh Anrê tông đồ tỏa sáng trong Giáo Hội hôm nay. Cụ thế, việc phục vụ cho công cuộc Loan báo Tin Mừng vẫn tiếp tục trong Giáo Hội của Đức Kitô và trở thành “bản chất” của Giáo Hội. Giáo Hội luôn là Giáo Hội truyền giáo.

          Tất cả mọi kitô hữu đều được Chúa và Giáo Hội mời gọi làm việc tông đồ cho Chúa. Chúng ta hãy áp dụng sứ mạng tông đồ vào đời sống của mỗi người, mỗi gia đình Công Giáo.

          Mỗi người tín hữu Kitô, qua Bí tích Rửa tội và Bí tích Thêm sức cũng đều được mời gọi làm môn đệ của Chúa Giêsu và có bổn phận phải Loan báo Tin Mừng. Mục tiêu của việc tông đồ chính là đưa con người tới chỗ nhận biết và yêu mến Đức Kitô, và nhờ việc tuân giữ giáo huấn của Người, giúp con người đạt tới cuộc sống vĩnh cửu.

          Chúng ta muốn là tông đồ, trước hết hãy là người có Chúa Giêsu, yêu mến Chúa Giêsu, tin vào Chúa Giêsu, sống thân mật với Chúa Giêsu, và luôn mang trong mình những tâm tư của Chúa Giêsu. Tâm tư và đời sống của Chúa Giêsu là yêu thương và cứu độ nhân loại. Chúng ta hãy là người tông đồ gieo rắc Tin Mừng tình thương và ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người, mọi nơi.

          Để Tin Mừng của Chúa được lan rộng và hiệu qủa, thì hãy nhớ : đây là công việc của Chúa Thánh Thần. Vì Chúa Thánh Thần là tác nhân chính của công cuộc truyền giáo trong Giáo Hội. Vì thế, chúng ta hãy đặt mình dưới tác động của Thánh Thần Thiên Chúa. Hãy để Chúa Thánh Thần dẫn dắt và làm công việc Loan báo Tin Mừng. bản thân chúng ta cần phải sống theo Thần Khí, chứ đừng theo những đam mê của xác thịt (Gal. 5,16). Bước theo Thần Khí là noi gương Chúa Kitô, tôn vinh Chúa Cha và phục vụ mọi người (Mt. 20,27-28).

          Việc Loan Báo Tin Mừng ngày nay trong Giáo Hội được nhắc nhiều đến vai trò của các gia đình. Năm 2014 sắp tới, đường hướng của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam dẫn các gia đình đến việc sống : “Phúc Âm Hóa đời sống gia đình”.

          Thật vậy, môi trường đầu tiên cho việc tông đồ chính là gia đình. Người chồng Loan Báo Tin Mừng cho vợ, vợ cho chồng, cha mẹ cho con cái, anh chị em Loan Báo Tin Mừng cho nhau. Thánh Phaolô dạy rằng : “Chồng ngoài đạo được thánh hóa nhờ người vợ, và vợ ngoài đạo được thánh hóa nhờ người chồng có đạo” (1Cr 7,14). Nhiều cặp vợ chồng đã giúp nhau nên thánh và thánh hóa gia đình: như cha mẹ của Thánh trẻ Têrêsa, mẹ của thánh Don Bosco, mẹ của thánh Augustinô.…

          Làm sao cho gia đình của chúng ta và yêu thương phục vụ nhau, cùng nhau thăng tiến đời sống gia đình theo gương sống của Thánh Gia Thất. Làm sao cho gia đình đình của chúng ta trở nên gia đình đức tin, gia đình thánh thiện và đạo đức. Muốn được như thế, gia đình chúng ta đừng quên việc đọc Lời Chúa, cầu nguyện tối sớm. Đó cũng là cách giáo dục con cái cầu nguyện, sống Tin Mừng của Chúa.

          Các gia đình không chỉ nhắm đến việc nên thánh, đạo đức và yêu thương, mà còn phải làm chứng tá cho Tin Mừng bằng cuộc sống gia đình mình nữa. Là những gia đình đã được đón nhận đức tin trước hay có đức tin vững vàng hơn, mỗi gia đình Công giáo với tư cách là gia đình, hãy góp phần thánh hóa các gia đình khác, bằng việc chia sẻ, giúp đỡ và giới thiệu Chúa cho các gia đình xung quanh.

 

Lm Antôn Tuệ Mẫn