QUẢNG CÁO

Một nhà quảng cáo, khi chết được trình diện trước Thánh Phêrô .

– Lúc sống, ngươi làm nhiều chiêu quảng cáo dối gạt người ta lý ra là phải đầy xuống hỏa ngục, nhưng nể tình ngươi mỗi buổi tối có đọc kinh nên ta cho ngươi vào luyện ngục để thanh luyện linh hồn.Thánh Phêrô nói

– Xin Thánh nhân cho con một ân huệ có được không ? Nhà quảng cáo trả lời.

– Ngươi xin gì ?

– Dạ, cho con được preview (xem trước) cảnh 3 nơi : Thiên Đàng, Luyện ngục và hỏa ngục…

– Được ! Ta cho phép.

Nhà quảng cáo được một Thiên thần dẫn lên Thiên Đàng, ông ta thấy nơi đây rất hoành tráng, đẹp đẽ và có các Thánh, các Thiên Thần ngày đêm ca hát tôn vinh Chúa. Nhà quảng cáo nghĩ bụng : “đơn điệu quá, không hấp dẫn !”.

Nhà quảng cáo được một Linh hồn dẫn đến Luyện ngục, ông ta thấy nơi đây rất khá tối tăm, một cảnh tượng u sầu… và các linh hồn ngày đêm ăn năn sám hối vì tội lỗi mình. Nhà quảng cáo nghĩ bụng : “buồn quá, không chấp nhận được !”.

Nhà quảng cáo được một tên quỷ mang trên mình dấu hiệu “Ad” (Quảng cáo) dẫn đến Hỏa ngục, ông ta thấy nơi đây rất hấp dẫn, tiếng ca nhạc xập xình, các mỹ nữ đi qua đi lại rất khiêu gợi, người ta ăn uống, bài bạc thoải mái… Nhà quảng cáo nghĩ bụng : “chỗ này con hơn cả Thiên Đàng !”.

Sau khi được preview, nhà quảng cáo đến xin Thánh Phêrô :

– Xin cho con vào hỏa ngục.

– Ngươi được ân xá vào luyện ngục mà không muốn, lại chọn hỏa ngục à ???

– Dạ, Thánh nhân cứ cho con được toại nguyện ạ !

– Được. Ta chiều ý ngươi.

Thế rồi, tên quỷ “Ad” dẫn ông ta đến Hỏa ngục. Đến nơi, ông ta lập tức bị bỏ vào vạc dầu sôi. Ông ta la lên: “Ồ ! sao lại thế này, tôi xem preview không có cảnh tượng này mà !”

Tên quỷ trả lời : Đó chỉ là quảng cáo thôi !!!