CHA ĐÃ… PHỤC SINH

Có một cha xứ khó tính hay la mắng những người cộng tác trong việc nhà Chúa. Mùa chay nọ, cha quyết định ăn chay 40 đêm ngày và đi tham dự buổi tĩnh tâm Mùa Chay đặc biệt. Sau khi đi tĩnh tâm về, cha được đánh động rất nhiều, nên khi vừa về tới nhà xứ, cha chạy vội vào khoe với bà giúp việc:
– Bà ơi, bà có biết không, cha xứ cũ của bà đã chết rồi. (Ý cha muốn nói rằng: con người cũ của cha đã chết, và bây giờ cha đã thành một người mới). Nói xong, cha lấy một tấm bảng viết dòng chữ: “Cha xứ cũ của quý vị đã chết !” và cắm ở trước nhà xứ để báo cho mọi người biết cha đã thay đổi.
Được vài ngày sau, cha trở lại khó tính như xưa. Nhân lúc cha đang cử hành lễ Phục Sinh, bà giúp việc ra nhổ tấm bảng của cha lên và thay thế vào một tấm bảng khác.
Sau khi làm lễ xong, cha trở về nhà xứ và thấy tấm bảng của cha đã được thay thế bằng một tấm bảng mới. Cha tò mò lại xem ai viết gì trên tấm bảng. Cha ngạc nhiên khi thấy dòng chữ: “Sau khi chết 3 ngày thì nay cha đã sống lại !!!”