1509

Chuyện xảy ra tại bếp ăn của một nhà dòng nọ.

Số là do số lượng các thầy dự tu quá đông, nên cha quản lý phải đi mua thêm một nồi cơm điện có dung tích lớn hòng đáp ứng số lượng người ăn gia tăng. Mua xong cha xuống giao nồi cơm điện cho thầy bếp :

– Đây là nồi cơm điện lớn tôi mới mua nhé. Nay giao cho thầy. Nó được sản xuất ở một nước châu Âu, có in lô sản xuất dưới đáy nồi đàng hoàng đấy !

Thầy bếp xem xong bèn hốt hoảng kêu lên :

– Không được ! không xong rồi cha !

– Sao ! có chuyện gì ?

– Cha nghĩ xem, thời buổi này giá điện lên vùn vụt, cao ngất ngưởng mà cha còn mua cái nồi “một năm không chín” thì tiền điện nào chịu nổi !!!

– ????