CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 34 TN – A

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN năm A: Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ 

 Mt 25,31-46

“Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người, và sẽ phân chia họ ra” (Mt 25,31b.32b)

Suy niệm: Gấp sách Tin mừng lại, nhưng khung cảnh ngày cánh chung vẫn còn đọng lại trong ta. Ở đó, mọi sự thật được phơi bày, mọi giáo thuyết được sáng tỏ, mọi giá trị được phân minh… Và không phải nói nhiều, chúng ta vẫn có thể tự chọn trong hai thang giá trị đối lập nơi bản văn này. Chúng ta sẽ chọn cho mình thang giá trị nào, một lối sống nào cho kết quả của ngày cánh chung đời ta?

Cầu nguyện: Lạy Cha, trong những ngày cuối cùng của năm phụng vụ, Giáo hội cho chúng con nhìn lại những giá trị của thời cánh chung. Ðặc biệt hôm nay, Giáo hội nhắc nhớ chúng con về Vương quyền của Ðức Giêsu Kitô, cũng như mối tương quan giữa hành vi của chúng con với Vương quyền ấy. Xin cho chúng con luôn xác tín rằng: chỉ có Nước của Cha là bền vững và đem lại hạnh phúc trường cửu cho chúng con. Xin cho chúng con biêt chuẩn bị ngay từ đời này những gì cần thiết, để xứng đáng được vào Vương quyền vĩnh cửu của Cha.

Xin Cha ban cho chúng con nhờ Ðức Giêsu Kitô Con Cha, Chúa chúng con. Amen.

GM Giuse Nguyễn Năng