MỒI NHẬU !

Vị linh mục già thấy chàng thanh niên ngồi nhậu 1 mình thì hỏi: “Sao nhậu một mình buồn thế con ?”
Thanh niên bợm nhậu nhanh miệng trả lời: “Tại buồn quá nên con nhậu một mình”
Vị linh mục già: “Ủa sao buồn vậy ?”
Thanh niên bợm nhậu: “Phải chi ngày xưa Chúa dựng lên ông Adong và bà Eva là người Việt thì đâu có bị mắc tội tổ tông”
Vị linh mục già : “…sao phải là người Việt  ?”
Thanh niên bợm nhậu: “… thì nếu ông Adong và bà Eva là người Việt thì con rắn bị bắt làm mồi nhậu rồi, có đâu mà quyến dụ bà Eva phạm tội !”