Lưu ý Phụng vụ cho những ngày lễ sắp tới trong năm 2024

Kính thưa quý cha,

Theo sự hướng dẫn của Đức Tổng giám mục Giuse, dựa trên văn bản “Lịch Phụng Vụ Mở Rộng” của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích (Bản văn đính kèm) về việc ưu tiên cho Thánh lễ ngày Chúa nhật (CN) – với Luật buộc, từ chiều thứ Bảy hôm trước (x. GL 1248 § 1), Kinh Thần vụ và Thánh lễ sẽ được cử hành như sau: 

1. Chiều thứ Bảy 29.06.2024: Kinh Chiều II “lễ Thánh Phêrrô và Phaolô”; Thánh lễ “CN XIII TN B”. 

2. Chiều thứ Bảy 14.09.2024: Kinh Chiều II “lễ Suy Tôn Thánh Giá”; Thánh lễ “CN XXIV TN B”. 

3. Chiều thứ Bảy 02.11.2024: Kinh Chiều I “CN XXXI TN B”; Kinh Chiều II “Cầu cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời” nếu cử hành chung với cộng đoàn; Thánh lễ “CN XXXI TN B”. 

4. Chiều thứ Bảy 09.11.2024: Kinh Chiều II “Cung Hiến Thánh Đường Lateranô”; Thánh lễ “CN XXXII TN B”.

Lm. Phaolô Nguyễn Đức Nguyên
Trưởng Ban Phụng vụ Tổng giáo phận Sài Gòn