Học hỏi Huấn thị cải tổ Mục vụ cộng đoàn Giáo xứ – Lm Giuse Maria Lê Quốc Thăng

 

Theo: TGPSaigon.net