Hành hương Đền Thánh Vincente ngày 07-07-2024 : Chúa đón nhận người đau khổ, yếu đuối