Gx Phú Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng lễ bổn mạng

Vui mừng với từng con chiên
“Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất sao?” (Lc 15,4)

Đó là câu chuyện dụ ngôn của Đức Giê-su trong bài Tin Mừng ngày Thứ Sáu ngày 24-6-2022  lễ kính Thánh Tâm Chúa đồng thời cũng là lễ mừng bổn mạng của Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm (GĐPTTT) và ca đoàn Thánh Tâm vào lúc 17g30 tại nhà thờ.

Không như cách tính của con người, cách tính của Thiên Chúa là sẵn sàng bỏ chín mươi chín con chiên kia để đi tìm một con chiên bị lạc trở về.

Đó là tình thương của Thánh Tâm Chúa, Ngài biết mỗi người đều có chỗ quan trọng trong Trái Tim Chúa, quan trọng đến độ Chúa không đủ kiên nhẫn chờ một người lầm lạc kiếm đường trở về, nhưng đích thân Ngài đi tìm để đưa người lầm lạc ấy về với lòng yêu thương của Ngài.

Lấy tình yêu đáp lại tình yêu, các thành viên GĐPTTT lấy việc tôn sùng Thánh Tâm làm nền tảng cho mọi hoạt động tông đồ trong sự hợp nhất với Chúa Giêsu, Đấng yêu thương và cứu độ nhân loại. 

 

Nhân dịp mừng lễ bổn mạng, xin Thánh Tâm Chúa luôn che chở cho mọi thành viên cùng gia đình trong GĐPTTT cung ca đoàn Thánh Tâm được bình an, không ai phải lầm đường lạc lối, luôn biết nhận ra tình thương của Thiên Chúa nhằm thắp lên ngọn lửa yêu thương của Thánh Tâm Chúa Giêsu trong lòng mọi người, mọi gia đình, mọi môi trường sống, để cộng tác với Chúa biến đổi tất cả nên muối men, nên ánh sáng Tin Mừng Sự Sống và Tình Thương của Chúa trong lòng xã hội hôm nay.

 

Quý vị xem thêm album hình xin nhấn linh sau

LINK HÌNH

Phê-rô Văn Chung