GP HẢI PHÒNG : Hình ảnh Thánh lễ tạ ơn của Đức TGM Giuse tại Trung Tâm Mục vụ Giáo phận

Vào hồi 10 giờ sáng nay, thứ Hai 28/3/2022, tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ Giáo phận, Đức Tổng giám mục (TGM) Giuse đã dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Giáo phận trước khi Giáo phận Hải Phòng đón Vị Mục tử mới – Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản.

OK 00703
OK 00710
OK 00728

cha Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyên thay mặt cho gia đình Giáo phận Hải Phòng và những người hiện diện trong nhà nguyện có bài phát biểu tri ân Đức Tổng.
Cha Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyên thay mặt cho gia đình Giáo phận Hải Phòng và những người hiện diện trong nhà nguyện có bài phát biểu tri ân Đức Tổng.

OK 00781

Đức Tổng Giuse đáp từ
Đức Tổng Giuse đáp từ

OK 00821
OK 00835
OK 00867
OK 00889
OK 00918
OK 00932
OK 01085
OK 00985
OK 00958

OK 01004

OK 01058
OK 01068
OK 01060
OK 01076
OK 01079

OK 01097

OK 01158
OK 01232