Giáo xứ Phú Bình : Huynh Trưởng – GLV mừng bổn mạng

Xem hình ảnh

Sáng Chúa Nhật 1.12.2019 cùng với toàn thể Giáo hội, cộng đoàn giáo xứ Phú Bình  bước vào  năm Phụng vụ mới A  với mùa vọng, mùa chờ đón Chúa.Trong thánh lễ vào lúc 7 g sáng dành cho thiếu nhi, Ban Huynh Trưởng- GLV của TNTT Giáo xứ mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê bổn mạng. Linh mục Gioan B. Trần Văn Trí chánh xứ chủ tế thánh lễ, cùng với Linh mục Phaolô Nguyễn Như Hiếu, linh mục Gioan B. Nguyễn Trọng Tín, thầy phó tế Phêrô Trần Anh Tuấn phụ lễ  và  giảng lễ.
Theo như sinh hoạt đình kỳ vào mỗi Chúa nhật đầu tháng của TNT các em có nghi thức chào cờ.  Và hôm nay sau nghi chào cờ các em rước kiệu cung nghinh thánh Phanxicô Xaviê
Trong thánh lễ này có nghi thức tuyên hứa và trao khăn cho 5 anh chị Huynh trưởng mới của giáo xứ để các anh chị cùng với cha xứ chăm lo sự nghiệp giáo dục đức tin cho các em thiếu nhi trong giáo xứ.

Tin & Hình : TNTT Giáo xứ Phú Bình