Đức Thánh Cha Phan-xi-cô: Tôi vẫn để trên bàn cuốn Kinh Thánh của một người lính Ukraine

Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần, Đức Thánh Cha (ĐTC) Phan-xi-cô chia sẻ rằng ngài có để trên bàn một cuốn Kinh thánh của một người lính Ukraine thiệt mạng trong cuộc chiến giữa nước này với Nga.

ĐTC cho biết cuốn Kinh Thánh bằng tiếng Ukraine của một người lính đã được gửi đến cho ngài. Người lính này thường xuyên cầu nguyện với cuốn Kinh Thánh này và anh đã hy sinh trong cuộc chiến.

Trong buổi tiếp kiến chung ngày 03/4, ĐTC đã đưa cuốn Kinh Thánh này cho mọi tín hữu tập trung tại Quảng trường Thánh Phê-rô xem. Ngài nói: “Tôi đang cầm trên tay một chuỗi tràng hạt và một bản sao Tân Ước do một người lính đã chết trong chiến tranh để lại. Người thanh niên này tên là Oleksandr – Alexander – và anh ấy 23 tuổi”.

Ngài muốn tất cả mọi người cùng dành một phút thinh lặng đề nghĩ về chàng trai trẻ này và nhiều người lính khác như anh, những người đã bỏ mạng trong cuộc chiến.

Hiện tại, để chứng tỏ món quà khiến ngài cảm động đến mức nào, ĐTC đã tiết lộ rằng ngài luôn đặt cuốn Kinh thánh của Oleksandr trên bàn làm việc của mình.

Vào cuối buổi tiếp kiến chung, ĐTC tiếp tục mời gọi mọi tín hữu cầu nguyện cho Ukraine và các quốc gia khác đang phải chịu đau khổ vì chiến tranh.

Ngài kêu gọi: “Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình”.

Theo Vatican News
Lược dịch: Khánh Ly – WTGPHN