Đức Thánh Cha không chấp thuận việc truyền chức linh mục cho người có gia đình

Lập trường trên đây của Đức Thánh Cha được diễn tả trong một ghi chú, trình bày trong một bài của báo Civiltà Cattolica, Văn minh Công giáo, do dòng Tên Italia xuất bản, hôm 3/9/2020 vừa qua.

Trong Thượng Hội đồng Giám mục này, hồi tháng Mười năm ngoái, người ta tranh luận nhiều về tình trạng thiếu linh mục ở miền Amazzonia và nhiều người đề nghị giải quyết bằng cách truyền chức cho những người nam chín chắn, gọi là viri probati, thuộc các cộng đoàn địa phương. Đức Thánh Cha minh định rằng các Thượng Hội đồng Giám mục phải là một cơ hội để suy tư trong tinh thần cầu nguyện, chứ không phải là một cuộc vận động theo kiểu quốc hội. Trong ghi chú, Đức Thánh Cha viết: “Đã có một cuộc thảo luận, một cuộc thảo luận phong phú…, có những nền tảng vững chắc, nhưng không có sự phân định, đây là điều khác với việc chỉ đi tới một sự đồng thuận tốt có chứng minh, hoặc một đa số tương đối”.

Trong Tông huấn “Querida Amazonia”, công bố ngày 12/2 năm nay, Đức Thánh Cha đã không ủng hộ đề nghị truyền chức linh mục cho những người có gia đình, và ngài cũng khẳng định rằng, thay vào đó, nhu cầu cấp thiết về các linh mục trong miền Amazzonia, “khiến tôi thúc giục mọi giám mục, đặc biệt các vị tại Mỹ châu Latinh, không những cổ võ việc cầu nguyện cho ơn gọi linh mục, mà còn phải quảng đại hơn trong việc khuyến khích những người có ơn gọi thừa sai, hãy chọn miền Amazzonia”. (CNA 3-9-2020)

G. Trần Đức Anh, O.P