DẠY LẠI ĐỆ TỬ !

Trong một cô nhi viện, Sơ Bề Trên và một em bé 5 tuổi đang ngồi chơi trò bán hàng.

– Em bé : Đây cháu đưa bà 10.000 đồng, nhưng với một điều kiện.
– Sơ bề trên : Điều kiện gì cũng được.
– Em bé : Thật không ?
– Sơ bề trên: Thật. Cháu cứ nói đi.
– Em bé : Bà phải về dạy lại đệ tử bà đi nhé, đệ tử bà hay đánh cháu lắm đấy.