Chuyện nhà dòng

Một thanh niên xin nhập dòng khổ tu và khấn giữ thinh lặng để cầu nguyện và sống thân mật với Chúa. Cứ mỗi 7 năm, thầy được nói 3 chữ.

Sau 7 năm đầu, thầy nói với bề trên :

– Phòng lạnh qúa!

7 năm sau :

– Ăn tồi quá !

Rồi 7 năm sau nữa :

– Con bỏ tu !

Cha bề trên nhà dòng mới nói : Chẳng có gì đáng tiếc vì kể từ ngày nhập dòng, thầy mở miệng ra là chỉ để… than phiền!