CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN A (Mt 14,22 -33)

Ảo thuật gia Dynamo đã trình diễn một màn đi bộ trên mặt nước sông Thames dễ như cuốc bộ trên đường. Dynamo, tên thật là Steve Frayne, là một ảo thuật gia sinh ra ở Bradford. Anh đã đi bộ từ bờ ra giữa dòng sông ngay trước Tòa nhà Quốc hội ở London trước sự kinh ngạc của những người chứng kiến. Sau đó, anh được một thuyền cảnh sát đón vào bờ.

Với bài Tin mừng hôm nay, các môn đệ Chúa Giêsu hôm nào trên biển chứng kiến Thầy đi trên biển đến với mình thì không kinh ngạc, trái lại các ông hoảng sợ vì họ hiểu rằng đây không phải là một màn ảo thuật mà chỉ có ma quái mới có những “trò” như vậy. Đúng thế, không phải là ảo thuật, nhưng cũng chẳng phải là ma, mà là chính Chúa quyền năng và yêu thương. Ngài lên tiếng: “Chính Thầy đây, đừng sợ!” Để chứng tỏ điều đó, Ngài đã cho Phêrô đi trên mặt nước mà đến với Ngài.

Khi nhìn lên Chúa Giêsu, Phêrô có thể bước đi trên mặt nước mà đến với Ngài. Nhưng khi ông nhìn xuống, ông hoảng sợ và bắt đầu chìm. Cuộc sống của chúng ta cũng thế, lòng tin sẽ bị chao đảo nếu chúng ta chỉ bận tâm về những sự đời này, chỉ lo toan cho mình cách ích kỷ, chúng ta sẽ mất dần cảm thức về sự linh thánh, mất dần ý hướng siêu nhiên, và rồi chúng ta sẽ không còn khả năng “đi trên mặt nước” của biển đời này để đến với Chúa nữa. Ngài đã chẳng nhắc chúng ta rằng nếu chúng ta có lòng tin bằng hạt cải, chúng ta có thể chuyển núi dời non đó sao?

Nhìn lại những thăng trầm của cuộc đời, mỗi khi chúng ta được sống trong bầu khí yên vui, được hài lòng với mọi ý nguyện, chúng ta dễ dàng xác tín và cảm nhận sự quan phòng của Thiên Chúa. Thế nhưng, khi gặp phải những khó khăn thử thách, những điều bất ưng, những nghịch cảnh như các môn đệ xưa kia giữa cơn sóng gió, chúng ta dễ dàng hoang mang , lo sợ và không còn nhận biết Chúa hoặc nghi ngờ sự hiện diện của Chúa. Bởi lẽ, chúng ta đã quá lo lắng về cuộc sống và chỉ biết xoay sở một mình. Đành rằng phải cố gắng hết mình là đúng nhưng “phúc thay ai bước đi không phải nhờ cái nhìn mà nhờ sự phó thác của niềm tin” (Sh Roger). Chúng ta có một sức mạnh hỗ trợ chúng ta là Chúa, sao ta không chạy đến Ngài ? vì Ngài đã nói “ tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).

Lạy Chúa, sóng gió cuộc đời luôn làm chúng con chao đảo, vực thẳm dòng đời luôn làm chúng con sợ hãi. Xin cứu lấy chúng con khi chúng con sắp chìm, xin nắm lấy tay chúng con khi chúng con bước hụt chân. Xin cùng lên thuyền với chúng con vì thuyền đời chúng con có Chúa là có bình an. AMEN