CHÚA NHẬT I MÙA CHAY C (Lc 4,1-13)

Chuyện xưa kể rằng: Vua nước Thục có tính tham lam. Huệ vương, vua nước Tần lại muốn xâm chiếm nước Thục. Nhưng vì khe núi hiểm trở, không thể đem quân sang đánh, Huệ vương sai lấy đá tạc hình một con trâu để gần địa giới nước Thục, mỗi ngày bỏ vàng sau đuôi trâu và phao tin đồn rằng: “Trâu đãi ra vàng”. Tiếng đồn ấy đến tai vua Thục. Vốn tính tham lam, ông liền sai xẻ núi lấp khe và cho năm lực sĩ vào rừng kéo con trâu đá về. Huệ vương nhờ đó sẵn lối đi, liền đem quân tiến đánh, cướp được nước Thục. Vua Thục vừa mất nước, vừa hại cả mình, vừa để lại trò cười cho thiên hạ.

Vua Thục chỉ vì tham chút lợi nhỏ giả tạo mà mất nước, và số vàng kia cũng quay trở lại vào tay quân thù. Thiên hạ cười chê nhà vua dại khờ vì đã chọn lựa sai.

 

Hôm nay, qua bài Tin mừng, Hội Thánh cho chúng ta suy nghĩ về cơn cám dỗ (Lc 4, 1-13), được Thánh Luca thuật lại rất chi tiết : ma quỷ dụ dỗ Đức Giêsu biến đá thành bánh vì người đã ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày; chúng lại hứa cho Người vinh hoa lợi lộc các nước, nếu Người sấp mình thờ lạy chúng. Chúng lại khiêu khích Người hãy gieo mình xuống từ nóc cao đền thờ vì “ nếu ông là Con Thiên Chúa”. Nhưng những cơn cám dỗ của chúng đã bị Đức Giêsu chiến thắng qua việc trưng dẫn các câu Kinh Thánh.

Lời Chúa chính là khiên thuẫn cho người tín hữu trong mọi cơn cám dỗ. Một khi Lời Chúa đã thấm nhiễm vào con tim, khối óc và tóat ra trong hành vi của người tín hữu, thì khó có một cơn cám dỗ nào có thể lay chuyển được họ. Họ sẵn sàng nói “không” với mọi cơn cám dỗ.

 

Cám dỗ nào cũng dẫn ta đến một sự chọn lựa : hoặc là chọn Thánh ý Chúa hoặc là chọn chính mình. Người không có Lời Chúa hướng dẫn, thường hay chọn mình lắm : họ chọn danh vọng cho mình, chọn giàu sang cho mình, chọn khóai lạc cho mình. Khi “cái tôi” đã đầy ứ trong lòng thì còn chỗ nào cho Thiên Chúa ngự ???

 

Ngày nay, những cơn cám dỗ của ma quỷ vẫn như những chiếc bẫy giăng ra để trói buộc con người trong vòng nô lệ. Cám dỗ càng ngày càng tinh vi và càng ngọt ngào hơn nên càng hiểm độc hơn. Muốn chống trả được những cơn cám dỗ, ta phải bắt chước Đức Giêsu dùng những vũ khí sắc bén, đó là ăn chay cầu nguyện, thấm nhuần Lời Chúa và luôn sống tâm tình của người con thảo đối với Chúa.

 

Xin cùng đọc kinh Lạy Cha để xin Chúa giúp chúng ta vượt qua cơn cám dỗ.