CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – TUẦN 1 MÙA CHAY B

CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY năm B

Mc 1,12-15

“Chúa chịu Satan cám dỗ và các Thiên Thần hầu hạ Người” (Mc 1,13)

Suy niệm: Ðược sự thúc đẩy của Thần khí, Ðức Giêsu đã vào sa mạc để ăn chay, cầu nguyện và chịu cám dỗ, trước khi công khai ra đi rao giảng Tin mừng Nước Thiên Chúa.

Trong thời gian này và trong suốt cuộc đời Ngài, Ðức Giêsu không kể mình là một vị Thiên Chúa quyền uy. Ngài đã hoà mình sống, chia sẻ, cảm thông với kiếp nhân sinh. Ðây cũng là thời gian để Ngài lắng nghe và sẽ thi hành sứ vụ Chúa Cha trao. Sứ vụ: Loan Tin mừng Cứu độ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con thật sung sướng hạnh phúc được làm môn đệ của Chúa. Chúa là vị Thầy luôn yêu thương chúng con, đến nỗi đã trở nên giống chúng con mọi sự, ngoại trừ tội lỗi.

Xin cho chúng con biết ăn năn sám hối, từ bỏ con đường tội lỗi để trở nên giống Chúa. Amen

ĐGM Giuse Nguyễn Năng