CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 3 TN – C

CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN năm C

Lc 1,1-4;4,14-21

“Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh thánh này” (Lc 1,21)

 

Suy niệm: Sau khi đọc sách ngôn sứ Isaia. Ðức Giêsu tuyên bố: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh thánh”, nghĩa là lời ngôn sứ Isaia đã ám chỉ về Ngài và về việc Ngài bắt đầu thực hiện.

Ðức Giêsu được Thiên Chúa sai đến, được Thánh Thần dẫn đưa để thi hành sứ vụ. Sứ vụ của Ðức Giêsu không gì khác hơn là đem hạnh phúc cho con người, cứu giúp cảnh khốn cực, giải phóng cảnh áp bức để con người được sống tự do trong tình con cái Chúa.

Sứ vụ của Ðức Giêsu đã hoàn tất, nhưng tôi đã được giải phóng chưa? Hay đúng hơn tôi đã để cho Ðức Giêsu giải phóng tôi chưa? Tôi phải làm thế nào để tôi sống trong tự do hạnh phúc?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, lời tuyên bố của Chúa: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh thánh”. Lời đó đã ứng nghiệm nơi tâm hồn chúng con chưa?

Lạy Chúa, chúng con cảm thấy chúng con rất yếu đuối, chúng con chưa thoát khỏi xiềng xích của ích kỷ, danh vọng. Chúng con vẫn bị cầm tù bởi những đam mê tiền của. Xin Thánh Thần của Chúa dẫn đưa chúng con, như Thánh Thần dẫn đưa Ðức Giêsu. Ðể trong cuộc đời chúng con, dù ăn uống, ngủ nghỉ, chúng con làm vì danh Ðức Giêsu Kitô. Chỉ trong Ðức Giêsu Kitô, chúng con mới được tự do sống trong ân tình con cái Cha. Amen.

ĐGM Giuse Nguyễn Năng