CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 12 TN B

CHÚA NHẬT 12 TN năm B: Ngày người cha 

Mc 4,35-41

“Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người” (Mc 4,41)

Suy niệm: Con thuyền tròng trành trước phong ba giữa biển cả, thế mà Thầy Giêsu vẫn nằm ngủ. Tại sao Thầy không nao núng, trong khi các tông đồ cuống cuồng lên? Phải chăng vì Thầy đang nằm trong tay mọi uy quyền. Nếu các môn đệ tin vào sức mạnh của Thầy mình, chắc chắn các ông sẽ an tâm. Các ông nhát đảm vì thiếu niềm tin.

Cầu nguyện: Lạy Thầy Giêsu kính mến! Chúng con, Giáo hội chúng con, lao đao giữa biển cả cuộc đời. Quyền lực sự dữ đang thét gào như muốn nuốt gọn lấy chúng con. Nhiều phen chúng con đã té nhào trước sự tấn công của ác thần. Xin Thầy thức dậy và mau đến với chúng con. Có Thầy cùng chiến đấu, chắc chắn chúng con sẽ chiến thắng vẻ vang. Amen.

ĐGM Giuse Nguyễn Năng