Bổn mạng ca đoàn Ave Maria

Thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng ca đoàn Ave Maria thuộc Hội các Bà Mẹ Công giáo Giáo xứ Tân Trang được cử hành trọng thể lúc 17:45.ngày 15//8/2019.
Trước Thánh lễ 30 phút, các hội đoàn trong Giáo xứ, đồng phục chỉnh tề với cờ hiệu tham dự cuộc rước kiệu tôn vinh Đức Maria với tâm tình sốt mến; học noi gương sống của Mẹ: khiêm nhường, xin vâng, quan tâm sống thi hành thánh ý Thiên Chúa qua các biến cố của cuộc đời Mẹ và Chúa Giêsu 
Cha quản xứ Giuse và cha Anton đã đồng tế dâng thánh lễ tạ ơn, cầu chúc cho ca đoàn Ave có thêm sức khỏe, bình an, nhiều ơn chúa để tiếp tục dâng lời ca tiếng hát phục vụ cộng đoàn. 
Hôm nay cũng là bổn mạng nhiều chị, Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Trinh nữ Maria ban cho các chị muôn ơn lành hồn xác và luôn sống trung thành trong ơn nghĩa đối với Chúa qua việc lắng nghe và thực hành lời Chúa mỗi ngày.

Xem album:

https://www.facebook.com/thanhhuongv/media_set?set=a.10157591340413784&type=3