AI BẢO CƯỚP KHÔNG ĂN CHAY !

Chuyện xảy ra ở mùa chay ở Mêhicô. Một Linh mục băng qua rừng để tiến vào nhà thờ họ lẻ trong xứ đạo của Ngài.

Trên đường thình lình Ngài gặp một băng cướp dữ tợn có mang súng. Chúng xông ra chặn Ngài với lời đe doạ : “Hãy nạp cho chúng ta hoặc là mạng của ngươi, hoặc là cái túi ngươi đang mang”. Tên đầu đảng thoáng nhận ra đây là một Linh mục bèn lễ phép xin lỗi. Vị Linh mục cũng xin lỗi chúng vì đã không mang theo tiền để trao cho chúng, nhưng Ngài mời anh đầu đảng  một điếu xì gà. Tên này trả lời Ngài :
– Xin cám ơn Cha, con không hút thuốc trong mùa Chay, đây là mùa hãm mình sám hối mà !