YÊU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU

Yêu mến bản thân mình có thể được nhờ tình yêu đối với Thiên Chúa; chính tình yêu đối với Thiên Chúa đưa tới chỗ không tuyệt đối hóa bản thân, mà lại có một sự...

TƯ LIỆU CŨ CHO THÀNH VIÊN
PHÉP LẠ ĐỨC MẸ – LÀM TUYẾT RƠI