CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN C (Lc 13, 22 – 30)

Chúng ta cùng nhau cầu xin Chúa cho chúng ta biết đi đúng vào con đường dẫn  đến sự sống và can đảm bước đi cho đến cùng, cho dù nó rất hẹp rất cần sự cố gắng hết...

TƯ LIỆU CŨ CHO THÀNH VIÊN