Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân : Thánh Lễ phong chức phó tế

Vào lúc 7h00 sáng hôm nay, Chúa nhật  23/2/2020 tại nhà nguyện Trung Tâm Mục Vụ TGP Sài Gòn, Đức Giám Mục Phụ Tá Louis Nguyễn Anh Tuấn đã chủ sự Thánh Lễ truyền chức phó...

Thánh Lễ Trực Tuyến – CN 4 Mùa Vọng ( Lễ Người Lớn)
Vatican News Tiếng Việt Chúa Nhật 22.12.2019
Truyện vui