Lịch Sinh Hoạt Giáo Hạt Phú Thọ 8/2017

Lịch Sinh Hoạt Giáo Hạt Phú Thọ 8/2017

-          Thứ ba 1/8, lễ thánh Alphonsô, Bổn mạng của Cha Sở Bắc Hà.

-          Thứ tư 2/8, 6g30 tối tại Nt. Hoà Hưng : Họp Ban Caritas Giáo hạt Phú Thọ.

-          Thứ sáu đầu tháng 4/8, lễ thánh Gioan M. Viannê, Bổn mạng của các Linh mục :

* 6g00 tại Nhà nguyện Toà TGM: lễ mừng kỷ niệm 1 năm Giám Mục của Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng.

-          Thứ ba 8/8, lễ thánh Đa Minh, thánh phụ của Dòng Đa Minh.

* 8g30 tại Nt. Nghĩa Hoà : Tĩnh tâm Liên hạt 2 (các Giáo hạt: Tân Định - Phú Thọ - Chí Hoà).

-          Thứ sáu 11/8, 10g00 tại TT Mục Vụ : lễ mừng kỷ niệm 24 năm Giám Mục của ĐHY G.B. Mẫn (1993).

-          Thứ hai 14/8 : Giỗ 34 năm cha Antôn Nguyễn Văn Ngoạn, cựu Chính xứ Thăng Long (+ 1983).

-          Thứ ba 15/8 :

. Lễ trọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời : Mừng Đại hội Đức Mẹ La Vang lần thứ 31.

. Mừng SN thứ 73 của cha Nguyễn Văn Trọng, Chính xứ Tân Phú Hoà (SN 1944).

-          Thứ sáu 18/8 : . Mừng SN thứ 73 của Cha Sở Hoà Hưng (SN 1944).

                        . Mừng SN thứ 43 của Cha Sở Phú Bình (SN 1974).

-          Chúa nhật 27/8 : . Mừng SN thứ 60 của cha Vũ Minh Danh, Chính xứ Tân Phước (SN 1957).

                            . Giỗ 37 năm cha Tôma Phạm Ngọc Biểu, cựu Chính xứ Phú Bình (+ 1980).

-          Thứ hai 28/8 : bắt đầu Tuần Tĩnh tâm Linh mục tại ĐCV cho đến chiều thứ năm 31/8.

-          Thứ tư 30/8 : Mừng kỷ niệm 37 năm LM của ĐC Phêrô Nguyễn Văn Khảm (1980).

-          Thứ năm 31/8 : Giỗ 4 năm cha Giuse Trần Văn Nghị, cựu Chính xứ Vĩnh Hoà (+ 2013).

Tác giả bài viết: Linh mục Giuse Phạm Bá Lãm